...
⏰ Blíží se

Máte dotaz? Chcete poradit?

Jsme online

Po–Pá: 8.00–19.00
Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Informace a přístup k osobním údajům (GDPR)

Každý prodává, s.r.o.
IČO: 28129156
se sídlem: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha

Informace a přístup k osobním údajům

dle čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 (GDPR)

 1. totožnost a kontaktní údaje správce: Každý prodává, s.r.o., IČO: 28129156 se sídlem: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha
 2. subjekty údajů: klienti, dodavatelé správce
 3. rozsah osobních údajů: údaje uvedené v podkladech předaných dodavatelem/klientem správci potřebných pro plnění smlouvy
 4. účely zpracování: poskytování zboží/služeb
 5. právní základ pro zpracování (titul): plnění smlouvy, plnění právní povinnosti
 6. oprávněné zájmy správce: správce provádí přímý marketing (posílání newsletterů). Z odběru newsletterů je možno se odhlásit v patičce každého newsletteru.
 7. úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: správce předává pouze omezené informace spojené s používáním analytických služeb Google Analytics.
 8. doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány: po dobu plnění smlouvy a poté v rozsahu zákonných archivačních lhůt; u posílání newsletterů do doby odhlášení se z odběru newsletterů.
 9. Práva dle GDPR: Podle GDPR má subjekt údajů určitá práva: právo požadovat od společnosti přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR (netýká se poskytnutí licence dle této smlouvy). Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresu gdpr@channel-partners.cz.V případě, že se subjekt domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
 10. poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem
 11. při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Webové formuláře a dotazníky

Souhlasím s uchováním osobních údajů v souladu s výše uvedenými pravidly ochrany osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto dotazníku a v podkladech s ním souvisejícími pro účely výběrového řízení pro tuto pozici, a pro případnou krátkou návštěvu – bližší seznámení s pracovní pozicí. Budu dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se v rámci této návštěvy dozvím. Beru na vědomí, že prostory potenciálního zaměstnavatele jsou v rámci oprávněného zájmu snímány kamerami, jak je uvedeno v provozním řádu vyvěšeném v každém takovém prostoru.

V případě, že nebudu vybrán, souhlasím s ponecháním mých osobních údajů v databází uchazečů pro účely oslovení v budoucích výběrových řízení. Svůj souhlas mohu kdykoli odvolat na info@kazdyprodava.cz.

V případě, že budu vybrán jako úspěšný uchazeč a uzavřen se mnou pracovní poměr, beru na vědomí, že moje osobní údaje budou zpracovány pro účely realizace pracovně-právního poměru, titul zpracování je plnění smlouvy a plnění právních povinností.

Čestné prohlášení uchazeče: 

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené informace jsou úplné a správné podle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Uvědomuji si, že poskytnutí nesprávných informací během přijímacího řízení může mít za následek odmítnutí nebo pozdější zrušení pracovního poměru.

Uchazeč bere na vědomí, že tento dotazník je pouze informativní a nezavazuje zaměstnavatele k uzavření pracovního poměru.

Pro případ, že budu vybrán ve výběrovém řízení, souhlasím s pořízením fotokopie občanského průkazu, řidičského průkazu, potravinářského průkazu a kartičky pojišťovny pro účely přípravy pracovní smlouvy a plnění souvisejících právních povinností.

Přihlaste se k odběru novinek a získejte navíc ZDARMA e-book na často kladenou otázku "Jak prodat i s vyšší cenou"

Každý týden se můžete těšit na rady a tipy ze světa obchodu a podnikání, které vás budou posouvat k lepším výsledkům. E-book je skvělým začátkem pro tvorbu prodejní strategie, ve které se zákazník nerozhoduje podle nejnižší ceny, ale na základě hodnoty, kterou on sám v produktu vidí.

Odeslaním formuláře se souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.

Zúčastněte se 4.4. webináře ZDARMA

Odnesete si konkrétní nápady na efektivní využití AI pro generování kvalitních leadů, nastavení obchodního procesu pro uzavření více obchodů a získání doživotních zákazníků.