fbpx

Dosáhněte maximálních čísel v následujícím roce

Konec roku je tu a s ním i plánování následujícího roku. Management čekají porady, kde si budou představovat nové plány. Jak je správně nastavit, aby nebyly podhodnocené nebo naopak přehodnocené?

Zvýšení výkonnosti obchodu  a správné nastavení KPI pro obchodníky. Toto téma často otevíráme na konzultacích a v rámci dlouhodobých spoluprací s majiteli a obchodními řediteli. Řešíte to také a chcete vědět, jak na to?

Rád se řídím „Keep it smart and simple“.

Doporučuji nastavit si ambiciózní, ale reálný nárůst obratu a zisku na nový rok. Například zvyšme obrat o 20-30 % a zisk zdvojnásobme. Abychom těchto cílů opravdu dosáhli, vytvořte si 3 strategické karty.

První strategická karta se zabývá stávajícími zákazníky, které bychom měli vytěžit minimálně o 50 %. K tomu je dobré nastavit pravidlo pro obchodní tým, a to procházet databázi s klíčovými zákazníky a díky intenzivní komunikaci s nimi rozvíjet spolupráci.

V rámci druhé strategické karty se zaměřujeme na akvizici nových zákazníků. Tady určitě nezapomenout na stanovení konkrétního čísla a definování cílové skupiny. Například každý obchodník skrze akvizice získá o 20-30 % ročně více nových zákazníků.

Ve třetí kartě je uvedení nového produktu na trh. Toto téma určitě prokomunikovat se stávajícími zákazníky a u nových to zařadit jako klíčový bod v jednáních.

Cíle rozdělte do svého obchodního týmu a nechte na něm, ať si zvolí postup, jak jich dosáhne. Jakmile vytvoří plán postupu, ať vám to předloží a pak už jim jen dejte maximální podporu. Produktové školení, spolujízdu, školení v obchodních dovednostech, férovou odměnu a případné další motivační prvky.

Ať se vám daří a jste spokojení

Libor

Co bych měl jako majitel ještě letos stihnout?

Co by měl majitel nebo top management udělat do konce roku, aby dosáhl maximálního výsledku? Sice to bude mít každý majitel tak trochu jinak podle toho, na čem pracuje a v jaké situaci se firma nachází. Ale pár priorit se z praxe hodně opakuje.

Hodně rozjetých projektů. To souvisí třeba s uváděním nových produktů na trh například nový software na správu dokumentů nebo automatizace oběhu dokumentů ve firmě. Často jim chybí lidské kapacity, aby tyto projekty dotáhly do go-to-market. Nejde o to stihnout všechno, ale stihnout to důležité. Vyhodnoťte si rozpracované projekty podle největšího přínosu z pohledu nárůstu obratu a zisku, nebo stabilizace firmy. Ať to nerozhodují emoce ale ideálně měřitelná kritéria. Soustřeďte pozornost na nejziskovější projekt a ten etablujte na trh do konce roku.

Máme našlápnuto, byznys se rozrůstá, nabíráme nové obchodníky a lidi do back office, ale co začíná haprovat, je řízení těchto lidí. Proto je důležité věnovat pozornost optimalizaci procesů, najít opakující se aktivity a automatizovat je. Předtím je nutné mít jasně popsanou náplň práce u jednotlivých rolí včetně toho, o čem mohou či nemohou rozhodovat. Nastavte a vyjasněte si pravidla vzájemné spolupráce. Co má obchodník získat za informace od zákazníka pro back office, aby zakázky byly efektivnější a rychlejší?

Zásadní aktivity před koncem roku: 

1. nastavení konkrétních cílů na rok 2022
2. vytvoření strategických karet
3. sestavení finančního plánu na příští rok

Co se týče konkrétních cílů nejde jen o to, jaký plánujeme obrat nebo zisk na příští rok, ale jaké nové produkty budeme uvádět na trh, jak budeme modernizovat naši firmu, jak budeme automatizovat procesy, kolik nových zákazníků získáme, jaká bude naše cenová politika, jak snížíme náklady, jak zvýšíme náš tržní podíl, jaká bude naše mzdová politika apod.

Abychom mohli naše naplánované cíle naplnit, je třeba vytvořit strategické karty (strategie, jak naplníme naše cíle). Například jedním z našich cílů může být rychlejší odbavení zakázky o 30 %. Provedeme analýzu stávajících procesů s ohledem na snížení pracnosti. Pak stanovíme způsob, jak snížíme pracnost jednotlivých operací, které činnosti se dají zautomatizovat, které změnit, které vypustit, jak získat lepší informace od zákazníka apod.

V neposlední řadě je zásadní řídit finance. Stanovíme rozpočet na každé oddělení na každého zaměstnance, a tím dostaneme náklady pod kontrolu. Pracujte podle pravidla nemohu-li zvýšit obrat, snižuji náklady. Pokud roste obrat, tak náklady musí růst o 50 % pomaleji. „Co neměříme neřídíme.“ Když jen doufáme, tak to často dopadne jinak, než očekáváme.

Do konce roku si tedy připravte jasné zaměření na příští rok. Probudit se v lednu a položit si otázku: „Co budeme tento rok dělat?“ je pozdě! Plánováním a přemýšlením ztratíte první kvartál, který následně již nedoženete a zbytečně se hned od začátku roku dostanete pod tlak. Pokud byste své plány rádi s někým probrali, nastavili si správné cíle a dosáhli jich, můžete využít konzultace nebo dlouhodobé spolupráce

Pokud si pohlídáte tyto aktivity, budete řídit firmu s mnohem větším klidem. 

Přeji vám, ať se vám závěr roku vydaří a naplníte své letošní cíle a nový rok je pro vás vyzvou a zvládnete ji s lehkostí.

Libor

Překlopte start up do fungující firmy

K překlopení start upu do fungující firmy musíte mít vizi, kam chcete start up posunout, ale jenom to vám stačit nebude. Často majitelé zapomínají na čísla, která jsou tak zásadní v celém rozvoji firmy. Proto si vytvořte strategii, která se opírá o čísla. Na co všechno zaměřit svou pozornost? 

K úspěšnému překlopení a řízení fungující firmy jsou důležité 3 ukazatele, které by ve vaší strategii měly být. Zaměřte se na obrat. Definujte si, jak chcete dosáhnout plánovaného obratu třeba v horizontu jednoho roku. Z toho vám vyplyne konkrétní plán. To znamená, jak to chcete udělat, kolik potřebujete zákazníků, na jaké produkty zaměříte pozornost… Na základě toho můžete následně správně nastavit výkonnostní cíle tedy KPI. 

Dalším důležitým číselným údajem jsou náklady. Udělejte si soupis vašich nákladů a rozdělte si je na náklady fixní a variabilní. Fixními mohou být základní mzdy, nájmy, leasingy apod. Do variabilních patří prémie a další věci, které souvisí s prodejem. Udělejte si seznam a podívejte se na jejich poměr. Ideálním poměrem mezi fixními a variabilními náklady je 30 na 70. Hlavním důvodem, proč mít 70 % variabilních nákladů je, že mohu lépe reagovat na změny na trhu. Například vám vypadne klíčový zákazník a vy můžete elegantně snížit náklady. 

Nezapomeňte plánovat ani svůj zisk, a to nejen v procentech, ale i objemu. To vám umožní jednodušeji přemýšlet nad investicemi do firmy. Zaměříte se na prodej produktů s přidanou hodnotou, kde máte vyšší marži a vy podle toho budete moci nastavit celou obchodní strategii

Výstupem celé této strategie bude větší stabilita a firmu tak posunete do pravidelného byznysu s předvídatelným příjmem

Ať se vám daří a baví vás váš byznys

Libor

Dosáhněte lepších výsledků a rychleji

S top managementem a majiteli firem se hodně zaměřujeme na efektivní řízení firem. Velmi často narážíme na problém s jejich lidmi. Jsou drazí a výsledek jejich práce není uspokojivý. V některých případech to pak vede k tomu, že si to samotný TOP management dodělává sám, nebo si to celé udělají radši sami.

Jak asi sami tušíte, tak to není ten správný scénář. Pokud si přejete, aby vaše firma šlapala, byli jste úspěšní a vy jako majitel nebo manažer jste měl čas na koncepční práci, tak plaťte své zaměstnance za přidanou hodnotu. Znáte to, máte ve firmě ajťáka, který spravuje vaše CRM, projektový software a celou řadu dalších aplikací a vy se rozhodnete, aby vám v CRM nastavil nový obchodní proces.

Jak to vypadá, pokud nemáte čas na koncepční práci?

Vágně popíšete ajťákovi, co po něm chcete. On si dělá poznámky, na vše kýve a tvrdí, že mu je vše jasné. Uběhne několik měsíců a vy věříte, že vše běží, jak bylo domluveno. Najednou si vám ale začnou obchodníci stěžovat na celý systém. Nemohou dohledat zákazníka a ztratili se jim nějaké rozpracované zakázky. Vy platíte drahé hodiny svému ajťákovi, který dodal jakýsi poloviční výsledek a přesvědčujete marně své obchodníky, aby s tímto polotovarem pracovali.

Jak to dělat efektivně?

Efektivnější postup je, že vyberete z týmu obchodníků klíčové lidi, kteří mají každý jinou přidanou hodnotu. Vezmete svého ajťáka kvůli znalosti systému a jednoho nebo dva obchodníky pro zkušenosti z jednání a trhu. Domluvíte společný meeting, který budete pouze moderovat, případně usměrňovat k vašemu cíli. Společně nadefinujete obchodní proces, který ajťák nastaví v CRM a tým si to bude v průběhu tvorby společně ladit, a tím dostanete daleko vyšší kvalitu řešení než u předešlých postupů. Navíc bude v čase nejrychlejší a nákladově naprosto přesně řiditelný. Všichni budou spokojeni. Obchodníci s fungováním CRM, ajťák se svou prací a vy jako majitel udržíte soustředění na požadovaný cíl a uvolníte si ruce pro koncepční práci.

Neplýtvejte zdroji. Plaťte své lidi, aby do projektů přidávali svou hodnotu, myšlenku a nápad a neplnili jen úkoly.

Ať se vám daří a jste úspěšní

Libor

Ztrojnásobte počet platících zákazníků stejně jako firma Quitec

Zavádění nových produktů, služeb nebo řešení na trh není vůbec lehkým úkolem. Kdo si tím prošel, určitě mi dá za pravdu. Aby zavedení bylo úspěšné a vy se dočkali očekávaných výsledků, je důležité si ohlídat mnoho věcí a správně nastavit procesy. Majitel firmy Quitec uváděl na trh novou aplikaci Lamael, ale nedosahoval požadovaných výsledků, a tak se na mě obrátil. Přečtěte si od majitele shrnutí naší spolupráce a výsledků, které to přineslo.

„Na začátku roku má firma uváděla na trh novou aplikaci, ale výsledky nebyly takové, jaké jsme předpokládali a požadovali. Bylo potřeba celý proces zrychlit, neboť do projektu byly zainvestovány nemalé prostředky. Věděl jsem, že bude potřeba přizvat někoho, kdo nám na to dá profesionální a objektivní názor a posune projekt kupředu. Proto jsem oslovil Libora a jsem rád, že jsem si vybral právě jeho.

S problémem a celou situací jsem ho seznámil a během půldenního workshopu jsme si uvědomili hned několik věcí, které do té doby nebyly dostatečně vyspecifikované. Stanovila se konkrétní vize produktu v horizontu 3-5 let, definovali jsme hlavní výhody aplikace, nastavili jsme obchodní strategii, definovali cílové skupiny, pro které náš produkt

bude určený a vytvořili jsme roadmapy rozvoje pro prodej aplikace do konce roku 2020.

Tím to ale neskončilo. Na dalších setkáních jsme řešili zejména dokončení funkčnosti aplikace, nastavení cenové politiky a marketingových kroků, do kterých patřilo i spuštění reklam apod. Dále jsme nastavili spolupráci s externí obchodní firmou, která nám pomohla s distribucí aplikace, a nadefinovali jsme další funkcionality a její programování. Díky

pravidelným setkáním s Liborem jsem udržel pozornost na prioritních konkrétních aktivitách, které jsem systematiky dotahoval do konce. To mi chybělo!

Tyto všechny kroky nám na konci první etapy společnosti ztrojnásobily počet platících klientů.

Díky spolupráci s Liborem jsem zaměřil více pozornosti na pravidelné marketingové a obchodní činnosti, práci s klíčovými zákazníky, vytvořil jsem affiliate program a nastavil jsem systematickou práci na rozvoji aplikace vedoucí k jejímu reálnému prodeji a uvedení na trh.

Pokud bych znovu stál před stejnou situací, opět bych se rozhodl pro spolupráci s Liborem. Jeho dlouholeté zkušenosti s podnikáním a vedením společností jsou velkým přínosem, které vám jen tak někdo nabídnout nemůže.“

Velmi si vážím, že se na nás majitel obrátil a dosáhli jsme tak skvělých výsledků. Pokud by i vás zajímala možnost spolupráce v rámci strategického managementu nebo osobního koučinku, napište nám na e-mail info@kazdyprodava.cz a nastavíme vám takovou strategii, která naplní vaše cíle.

Libor

Jak si udržet pozornost na klíčových prioritách?

Kvalita sebeřízení a udržení pozornosti na klíčových prioritách jsou témata, která pravidelně otevíráme s manažery, podnikateli i majiteli firem. Velmi často býváme zavaleni prací, a to doslova - smlouvy, faktury, nákup strojů, vývoj nového produktu… býváme pak roztěkaní a nevíme, s čím dříve začít. Do toho nám ještě cinkají upozornění z e-mailu a co teď? Profíci v multitaskingu možná zvládnout podepisovat smlouvy a do toho řešit s manažerem zavedení nového stroje do provozu. Stojí ale za zamyšlení, jestli to je správně a v jaké kvalitě je pak práce odvedená. Já doporučuji 6 principů, které se strategickými subjekty zavádíme, a výsledky jsou opravdu znatelné.

Zvládání každodenních pracovních činností a přitom si stále udržet nadhled a pozornost na klíčových prioritách, tak s tím vám právě může pomoci zmíněných 6 principů. Prvním z nich je práce začíná s čistým stolem. Doporučuji si vytvořit návyk, kdy každý den budete končit svojí práci s čistým stolem. Zapomeňte na „nechám si podklady na stole, abych mohl ráno začít.“ a zavřete všechny otevřené soubory ve svém notebooku. Vyhnete se tak neustálému odtrhávání pozornosti od důležitých věcí a někdy i zbytečné frustraci z toho, že toho máte hodně. 

U stolu ještě chvilku zůstaneme. Pojí se s tím druhý princip – na stole je pouze ta složka, na které pracuji. Na stole jsou pouze ty podklady, na kterých pracuji. Jsou-li v papírové podobě např. smlouva, tak po skončení práce na nich je vracíme zpět do šanonu, kde jsme si je vzali. Pokud nepracujete s papírovou verzí podkladů, tak v počítači mějte otevřenou pouze jednu složku, a tu na konci uložte a zavřete. Pomůže to se soustředěním a i s uvědoměním si, že jsem úkol udělal. Jinak se nás často drží pocit, že musíme jen pracovat a skákat hned k dalšímu úkolu.

Třetím principem je pravidlo 2 minut. Pokud vám na stole přistane nějaký neočekávaný úkol a můžete jej udělat do dvou minut např. rychlá odpověď na e-mail, schválení něčeho nedůležitého, nebo předání krátké informace kolegovi, tak to raději udělejte hned. Pokud to zabere času více, tak úkol uložte do svého to-do listu, přiřaďte mu prioritu a termín, kdy se k němu vrátíte. 

Zamezte přepínání, tak zní čtvrtý princip. Neurovědci zjistili díky svým výzkumům ohledně fungování mozku jednu úžasnou úměru. Čím více máte v počítači otevřených úloh, tím nižší máte míru koncentrace a únava na vás čeká za dveřmi. Zkuste jeden pokus. Pokud máte v kanceláři stále ještě nějaké šanony, tak si jich vyndejte 5-10, dejte je na stůl, otevřete každý z nich a začněte na jednom úkolu z nich pracovat. Ten pocit stojí za vyzkoušení. Pracujte v těchto podmínkách minimálně jeden den. Jednoduše si pak uvědomíte, že je mnohem efektivnější se v blocích soustředit na jednu prioritu

Předposledním avšak neméně důležitým principem je vyhodnocení, co můžete delegovat, outsourcovat nebo vůbec nedělat. Máte-li svůj seznam úkolů, tak se zastavte a jednou za měsíc si k němu sedněte. U každé činnosti si pak položte otázku „Mohu danou činnost delegovat, nebo jí nedělat, popřípadě outsourcovat?“ 

Například musím detailně kontrolovat své obchodníky? Není načase najmout na obchod externí firmu, nebo konečně předat pravomoci na obchodního ředitele? 

Pokud jsem na nové projekty sám, tak nestálo by za to vytvořit na to tým a delegovat úkoly? 

Je skvělé, že umíte vybrat správné vybavení do firmy a ještě za super cenu, ale co stanovit jasná pravidla jejich nákupu a delegovat to na někdo jiného?

Doporučuji každý měsíc tímto způsobem získat 5-10 % svého času zpět pro strategické řízení. Třeba pro rozvoj nových produktů, které zvýší obrat firmy, optimalizace procesů, které sníží náklady, nebo čas na přemýšlení, v čem mohu posunout výkonnost své firmy.

A poslední důležitý princip na závěr. Když plánujete svůj čas na minuty, tak si do něj naplánujte i čas na odpočinek. Je to neméně důležité jako dosahování výsledků. Dobité baterky zvyšují efektivitu vaší práce a zvyšují kreativitu. Doporučuji si dát šestinedělí. Tedy každý šestý týden mít day off. Udělejte si výlet, opusťte kancelář, buďte v přírodě, nebo tam, kde to máte rádi.

Ať se vám daří a jste plní energie

Libor

Mohu si stěžovat nebo…?

Žijeme v době, která podnikatelům nachystala několik změn vůči jejich podnikatelským aktivitám. Vliv pandemie přinesl řadu omezení, ale i samotný trh se neustále mění. Sám jsem jako podnikatel ve své historii procházel řadou krizových situací, kde se pravidla nebo podmínky náhle ze dne na den změnily. V těchto situacích sahám po jedné pomůcce, která mě provádí po celou dobu podnikání a vedení firem. O jakou jde?

V této době si majitelé nejčastěji stěžují na permanentní změny pravidel, problémy s vyplácením kompenzací, pravidelné testování zaměstnanců a chybějící osobní kontakt s klienty. V těchto případech využívám jednu velmi praktickou pomůcku, kterou jsem se naučil od Stevena Coveyho. Kam směřuje naše pozornost, tam teče naše energie a tam se odehrává náš život. Jsou dvě oblasti, kterým můžeme dát pozornost. Můžu se soustředit na to, co nemohu ovlivnit ani změnit. Nebo zaměřím svou pozornost na to, co mohu ovlivnit a změnit. Máme svobodnou volbu.

Mohu si stěžovat na nekompetenci vlády, špatně nastavené podmínky pro podnikání, komplikovaný proces žádání o kompenzace a tak dále. Ale mohu to změnit? Nebo se zaměřím na to, co je v mém vlivu jako majitele firmy nebo manažera. Například jaké vytvořím pravidla a podmínky ve firmě, tak aby úspěšně prošla jakoukoliv situací. 

Co tedy můžeme ovlivnit?

Například zvýšíme bezpečnost na pracovišti a ochranu zaměstnanců. A to tak, že každý, kdo onemocní je povinen být na nemocenské min. 14 dní. Každý zaměstnanec je povinen se 2x týdně testovat. A zvýšíme intenzitu úklidu a dezinfekce prostředí.

Nebo nastavíme nová pravidla komunikace. Naši klienti jsou na prvním místě. Tudíž reakce na požadavky klienta je třeba vyřídit do 12 hodin. Pohlídáme si zastupitelnost v případě nemoci nebo dovolené. Zvýšíme intenzitu komunikace s klíčovými klienty, protože i u nich se mohou měnit potřeby nebo priority. A pokud chceme neustále předávat skvělou hodnotu, mohla by to být důležitá priorita pro obchodní tým na další období. 

Cílem našeho úsilí je přestat si stěžovat na vnější okolnosti a zůstat zaměřen na svojí vizi, cíle, priority a jak nastavit ve firmě podmínky pro jejich naplnění. Možná zkrátíme proces plánování z kvartálu na měsíc. Pokud ani to nepomůže, tak na 14 dní. Nebo upravíme strategie dosažení vize.

To, co nám brání v realizaci změn je naše pohodlnost a zaběhlé zvyky. Nebojme se změn. Jsou zdrojem nových nápadů, nových řešení, inovací nebo postupů. A třeba zjistíte, že najdete pro sebe zajímavější přístup k firmě, a s tím i další novou energii. 

Ať se vám daří a jste spokojení

Libor

Jak neřídit firmu strachem ale odvahou

Majitelé a manažeři, napadla vás někdy myšlenka, jestli nejste limitem růstu vaší firmy? Pokud ještě ne, tak možná po přečtení tohoto článku nad tím zapřemýšlíte. Sám vždy vzpomínám na své začátky řízení v mých firmách, když za mnou chodí majitelé s problémem ohledně stagnace firmy. Mám s tím bohatou zkušenost. Jádrem problému často nebývá to, jaký je náš styl leadershipu, ale v tom, co mě limituje ho plně používat.

A s tím souvisí jedna zásadní otázka “Co nám vlastnictví firmy dává?” Zastavte se a napište si to na papír nebo do dokumentu v počítači. Možná vám vlastnictví přináší dělat věci svým způsobem. Možná to je svoboda. Mohu se rozhodnout, co v daném čase budu dělat nebo jak s ním naložím. Nebo je to zdroj dobrého příjmu, poznání nových kamarádů a obchodních partnerů. Možná to je zábava, či nezávislost… Každý to budeme mít trochu jinak, ale doporučuji si to dát na papír.  

Pak si položte druhou otázku: “Co by se stalo, kdybych o firmu přišel?” A nesnažte se opíjet rohlíkem, typu “Nic by se nestalo”, “Vybudoval bych jinou” a tak podobně. Pokud byste opravdu o firmu přišli, tak ať chcete nebo ne, potkáte se s jedním ze základních strachů, kterými jsou:

➡️ Vyloučení – Možná již nebudu součástí určité společenské skupiny a ztratím své místo mezi vyvolenými.

➡️ Selhání – Budu vypadat jako loser, někdo neschopný a bezcenný.

➡️ Odmítnutí – Odmítnou mě mí blízcí, rodina, manželka nebo manžel, kamarádi…

➡️ Nepřežití – Přišel bych o veškerý zdroj příjmů a mohl bych skončit na ulici ba i hůře

➡️ Ztráta síly – Upadl bych do hlubokých depresí, ze kterých by bylo velmi obtížné se opět vrátit do své síly.

➡️ Konflikt – Možná bych musel začít řešit celou řadu nepříjemných konfliktů se svými obchodním partnery nebo dokonce by mě potkaly soudní spory.

➡️ Podmanění – Možná bych se musel vrátit zpět do práce, kde bych musel dělat to, co se mě nakáže a neměl bych jinou volbu.

Co se skrývá za těmito slovy?

Říkáte si “Nic z toho se mě netýká. Jsem silná osobnost a je to jeden z důvodů, proč také podnikám.” Věřte, vše výše uvedené příklady se dějí na nevědomé úrovni, ale přesně toto popisují majitelé, kteří podobnou situací prošli.

Jaký to má praktický dopad na řízení firmy?

Uvedu vám to na příkladu. Provádím micromanagement. Zasahuji do řízení svých manažerů a úkoluji jejich podřízené napřímo. To vede k tomu, že beru lidem kompetence, na základě toho mi nedávají žádnou přidanou hodnotu a budu na to sám. Zkrátka vede to lidi do pasivity. 

Nebo

Kontroluji velmi podrobně obchodní a finanční čísla a při každé negativní změně okamžitě zasahuji do chodu firmy. Tím ztrácím čas pitváním detailů a vede to k nepromyšleným krokům. Díky korekcím lidé ve firmě neví, co se děje a kam to spěje či kam směřujeme . 

Nebo

Nepředávám kompetence na své manažery. Neustále za mnou chodí pro schválení jejich rozhodnutí. Třeba zda mají dobře zpracovanou nabídku pro zákazníka, nebo zda mohou nakoupit určité vybavení nebo věci do kanceláře. To vede k jedinému. Jako majitelé se nezabýváme projekty, které firmu posunou v obratu, zisku nebo tržním podílu…

Těch příkladů je celá řada a určitě, když se objektivně podívate sami na sebe, tak nějaké najdete.

Fakticky jsou pouze tři způsoby řízení firmy:

➡️ z pohledu strachu, že o ní mohu přijít;

➡️ z pohledu pomsty, kdy to chci někomu na trhu natřít, nebo ho koupit;

➡️ z pohledu lásky.

První dva způsoby jsou založené na boji, u kterých není šance na vítězství. Každý boj je dříve či později předem odsouzen k nezdaru. U třetího způsobu řízení je to naopak. Zde řízení firmy vyžaduje osobní odvahu, statečnost, být sám k sobě upřímný a ochoten se změnit a dělat věci prospěšné nejen pro sebe, ale pro své okolí, lidi ve firmě a celou společnost.

Jak se dostat do třetího způsobu řízení? 

  1. Uvědomit si, jaká obava mě čeká při ztrátě firmy.
  2. Připustit si, že tomu tak je.
  3. Popsat si velmi precizně, jaký to má dopad na řízení firmy a jak tím firmu brzdím.
  4. Začít tento přístup postupně měnit. A to méně kontroly, více předávání odpovědnosti, mít jasnou vizi, delegovat celou řadu nepodstatných činností apod.

Na základě tohoto výstupu se můžete těšit na uvolněné ruce pro strategické činnosti a hlavně nebudete na řízení firmy sami. Uvidíte, že pak půjde všechno s větší lehkostí. 

Ať se vám daří a jste zdraví 

Libor

Akcelerujte obchod a zvyšte obraty

Nedaří se nám zvednout obraty nebo stagnujeme již 3 roky. Toto jsou velmi aktuální témata, se kterými za mnou přicházejí majitelé firem nebo management. Co změnit, aby nám opět rostl obrat a zvyšoval se zisk, nebo rostl náš tržní podíl? Na to není jednoduchá odpověď. Velmi se mi a firmám, se kterými pracujeme na zvyšování jejich obratu a zisku, osvědčily 3 strategie.

První z nich je akcelerace obchodní činnosti. Toho docílíte zvýšením aktivity obchodníků pro nové akvizice a zkontaktováním stávajících zákazníků, kteří od vás odebírají, s doplněním portfolia vašich produktů a služeb. Sedněte si na kávu (ať už online nebo offline) s partnerskými firmami a pobavte se o konkrétní pomoci a vzájemném předání doporučení na nové klienty. 

Aby to fungovalo, musíte se inspirovat v nových obchodních přístupech a pravidelně je trénovat. Obchod není náhoda nebo štěstí. Proto se musí jednat o  promyšlenou a opakovanou činnost. Doporučuji udělat si akční plán na každý stav obchodního trychtýře. Například co budete řešit s klienty, kteří se rozmýšlejí a co s těmi, se kterými jsme se ještě neviděli. 

Druhou strategií pro zvýšení obratu je řízení nákladů a jejich pravidelné snižování. Vytvořte si rozpočet s rozpadem na každé oddělení a každého zaměstnance (nezapomínejte ani na sebe jako na majitele) a dejte všem za jeho dodržování odpovědnost. Každý rok můžete snižovat náklady o 10 – 15 %. Náklady jsou jako nehty. Je potřeba je neustále zkracovat. Například přestaňte tisknout a přejděte na bezpapírovou kancelář, automatizujte některé aktivity nebo je outsourcujte, kde to dává časově i finančně smysl. U velkých výdajů jako je nákup nových služebních vozidel nebo remodeling prodejny se snažte plánovat na rok dopředu a tvořte si na to rezervu. 

Poslední osvědčenou strategii je neustálé zvyšování kvality svých produktů a služeb. Myslete na to, že neprodáváte produkt nebo službu, ale řešení. Pravidelně se ptejte a zjišťujte od svých zákazníků, co by jim pomohlo zjednodušit jejich práci tak, aby mohli zůstat zaměření na to, co opravdu firmě přináší zisk a zvyšuje obrat. Snažte se upravit ovládání vašeho produktu, aby bylo co nejjednodušší a nenuťte zákazníka přemýšlet. Má svých starostí dost. Stále se snažte objevovat nové trendy a možná v nich naleznete novou příležitost. 

Pokud se zaměříte na akceleraci obchodu, budete efektivněji řídit své náklady, zvýšíte kvalitu a přínos svých produktů, tak se to projeví i na výši vašeho obratu. 

Ať se vám daří nastartovat růst vaší firmy

Libor

4 prospěšné návyky sebeřízení

Při setkání s majiteli a manažery často slyším, že jsou zavaleni e-maily, hoří jim termíny, nestíhají a jsou unavení. To známe asi všichni, kdo podnikáme nebo řídíme tým lidí. Jak to změnit, abychom měli opět plno energie, zůstali jsme v nadhledu a bez problému zvládali nápor úkolů?

Úspěšní leadeři mají nastavené 4 prospěšné návyky sebeřízení. O které jde? 

Každý den si vytvoří hodinový časový blok na vyřízení prioritních e-mailů. Takové, které přinášejí nové zákazníky do firmy. 

Dalším důležitým krokem je vypnutí notifikací. O sociálních sítích se asi nemusím zmiňovat, ale to samé udělejte i u e-mailů. Ty důležité jste vyřídili ve vyhrazeném hodinovém bloku. 

Na každý den mějte jasně stanovené 3 priority, na kterých budete v ten den pracovat a dokončíte je. Žádné odsouvání, pokud se samozřejmě nevyskytne nečekaná událost. 

Nezapomeňte ani na přestávky. Mezi činnostmi je potřeba se protáhnout a dostatečně pít. Skočte si na záchod, udělejte si kávu nebo čaj, nadýchejte se čerstvého vzduchu a uvidíte, že se vám bude v práci pokračovat mnohem lépe. 

Pokud tápete, co je a co není prioritou, tak se stačí řídit jednoduchým principem. Proveďte vše, co tvoří hodnotu pro zákazníka a pro firmu. Přesně v tomto pořadí. 

Prioritou je například získání nových zakázek nebo zákazníků, vývoj nového produktu nebo služby, optimalizace procesů ve firmě s cílem snížení nákladů. 

Naopak. Prioritou není detailní kontrola podřízených, účast na všech poradách a vědět o každém detailu firmy. 

Tip na závěr – Pravidelně odpočívejte a prožívejte každý den drobné radosti.

Ať se vám daří být v klidu 

Libor

Chcete plnit plány včas? Dokonalost neexistuje.

Majitelé firem jsou často zahlcení velkým počtem úkolů a informací, že často dochází k roztříštění jejich pozornosti a nedodržování termínů. Toto je velmi častý problém, se kterým se setkávám při mentoringu majitelů. Sám jsem se s tím potýkal ve svých firmách a třeba pro sebe najdete inspiraci v tom, jak jsme to vyřešili.

Když se majitelé firem zabývají rozvojem firmy, naplánují si strategicky důležité kroky, určí termín, ale realita už tomu neodpovídá. Například firma získala licenci na prodej softwaru v ČR a naplánovali si uvedení na trh za 3 měsíce od jejího získání. Tři měsíce uplynuly a firma byla teprve v půlce příprav na jeho prodej. Se zpětným ohlédnutím na proběhlé přípravy prodeje jsme zjistili několik příčin. Po zavedení 5 doporučení se nám plán povedlo splnit v termínu. Bez zbytečného prodlužování a ztrátou času nad ničím nebo čekáním na někoho v týmu. Víte, jak to občas bývá. Karel čeká na Petra a Petr čeká na Karla. 🙂 

Častou chybou je vytvoření příliš detailního plánu. Lepší variantou je vytvoření 3 až 5 klíčových milníků, které jsou zásadní ve vašem plánu a díky jejich naplnění se postupně přibližujete k cíli. Kromě milníků si plán rozdělte i na jednotlivé měsíce. Snadno tak budete moci plán průběžně vyhodnocovat a bude jednodušší jej řídit. 

Naplánujte si pouze činnosti, na které zvládnete dohlédnout a dejte jim přesný termín. Doporučuji vám na nich pracovat systémem vodopádu, kde postupně procházíte fázemi plánu a u kterého je daný minimální prostor na změny v průběhu realizace. Ke každému úkolu navíc přidejte i časovou náročnost pro lepší rozfázování. 

Posledním bodem, který vám pomůže je nastavení pravidelného časového bloku. Na každý den si v diáři vyhraďte prostor na strategické činnosti, a to na měsíc dopředu a dodržujte ho. Těmito 5 jednoduchými kroky zvládnete s jistotou a lehkostí plnit plány a dodržovat termíny. 

Myslete ale na jedno. Dokonalost neexistuje. Dělejte vše na 80 %, a i tak to bude 100%. 

Ať se vám daří plnit vaše očekávání

Libor

Jak se zbavit nejistoty při rozhodování

Jak teď pozoruji poslední dobou vývoj ve firmách, tak jsem zjistil jeden zajímavý fenomén. Některé firmy jsou v této době stále úspěšné a jiné mají velké propady, a není to jen vládními opatřeními. Probíral jsem to s několika majiteli a řediteli firem a zjistili jsme jednu zásadní věc. To, kde je zakopaný pes!

Úspěšné firmy mají leadery, jejichž úspěch není postavený na znalostech nebo dovednostech, ale především na sebevědomí. Sebevědomí je přímo úměrné úspěchu! Jak máme silné a zdravé sebevědomí, tak máme úspěšné firmy. 

Naše sebevědomí je postavené na minulých zkušenostech, které jsme zvládli, ale i na těch, kde jsme selhali. Každý ví, že silné a zdravé sebevědomí se v krámě koupit nedá, ale mám pro vás super tip, jak na tom zapracovat. Sepište si všechny své úspěchy (a věřte, že jich nebude málo :)), a pak si položte otázku „Proč jsem byl úspěšný? Jaký byl princip úspěchu?“ Pozor na obecná tvrzení a řeči typu „Byl jsem důsledný. Měl jsem energii.“ Místo toho se zaměřte na to, co bylo příčinou, že jsem byl důsledný. 

Například jsem si zjistil všechny informace od kolegů, klientů a trhu. Následně jsem provedl správné načasování rozhodnutí, neustále jsem si připomínal „Proč to dělám“ a tím jsem to dotáhl do konce. 

To samé doporučuji i s neúspěchy, kde se zaměřuji na princip selhání. Například jsem se rozhodoval pod tlakem. Přišlo řešení, přijal jsem ho a pak se mi to vrátilo. Neřešil jsem, jaký to bude mít dopad na další oddělení, na lidi, motivaci týmu nebo na finance. Přišla výhodná nabídka, hezké řešení a já jsem se vůbec nezaměřil na to, jestli to potřebuji. 

Pokud si nejste jistí, jestli se bude dařit vašim firmám, jestli získáte nové zakázky nebo stojíte před důležitým rozhodnutím, tak si vezměte vytvořený seznam principů, kde jste se rozhodli správně a rozhodujte se podle nich. Pak se vám budou rozhodnutí dařit mnohem lépe. Věřte, že v této době potřebujeme silné sebevědomí a právě tento manuál pro sebevědomí vám může pomoci v rozhodování. 

Ať se vám daří

Libor

Co je nejdůležitější při startu firmy

Jak začít s podnikáním? Na to existuje mnoho rad a postupů, jak to dělat a naopak jak to nedělat. Já mám pro vás jen jednu radu. Podle mě tu nejdůležitější. Jednu věc, nad kterou byste se měli zamyslet než s podnikáním začnete.

Když se někdo rozhodne, že chce začít podnikat a rozvíjet novou firmu, nové podnikání, tak jsou to velmi často lidé, kteří už mají zkušenosti a ví, jak firmu rozvíjet a ví, co má být výsledkem. Každá zkušenost je rozhodně skvělým benefitem, který se v podnikání hodí víc než dost. Nicméně se už nezamýšlí nad otázkou proč. „Proč by měla firma fungovat?“ Víte to? Víte, proč existuje vaše firma? Co je jejím posláním? Doporučuji si sednout a na tuto otázku si odpovědět. 

Jakmile budu vědět, proč má firma existuje, proč podnikám (kromě výdělku), tak je to jeden z klíčů prodeje vašeho produktu, služby nebo navázání spolupráce. Představte si, že přijdete za potenciálním klientem a on se vás zeptá „Proč bych si měl vybrat zrovna vás?“ A to je otázka, na kterou bych měl mít vždy odpověď.

Aby majitel nebrzdil firmu

Jako podnikatelé, majitelé či ředitelé si nejspíš často kladete otázku „Jak dále rozvíjet svoji firmu? Jak zvýšit její výkon?“ Já jako podnikatel jsem si tuto otázku pokládal opakovaně. Musel jsem si přiznat jednu zásadní věc. Největší překážkou v rozvoji firmy jsem byl já jako majitel a můj způsob řízení firmy.

Firma se nějakým způsobem vyvíjela a jak se vyvíjela firma, tak i já a můj způsob řízení. Prošel jsem si čtyřmi fázemi. První z nich byla role kontrolora. Nedával jsem svým zaměstnancům moc prostoru a neustále jsem kontroloval dodržování pravidel a naplňování úkolů. Z této fáze jsem se přehoupl do fáze koordinátora. Zde už byl nastavený nějaký cíl a dodržování dílčích cílů, obratu a zisku. 

Z koordinátora jsem se dostal do role motivátora. Už jsem více spolupracoval s týmem a pracovali jsme spolu na naplňování společné vize. Poslední fází, do které by se měl dostat každý majitel, je delegování. Zde už jsme předal klíčové kompetence na své hlavní lidi a zabýval jsem se jejich osobním rozvojem. Tak aby byli schopni co nejlépe své role zvládnout. 

V jaké fázi se nacházíte vy? Jaký způsob řízení používáte? 

Pokud se nenacházíte na samém konci vývoje, zaměřte se na to, jak se můžete přehoupnout do další fáze. Je to jednoduché. 

V první fázi, fázi kontrolora, je důležité si vyjasnit vzájemné očekávání a formu spolupráce s lidmi. V následující fázi koordinátora se snažte dát do souladu firemní a osobní cíle a mít jasný obchodní plán. Ve fázi motivátora je důležité mít jasně stanovenou vizi rozvoje firmy a umět ji předat do týmu. Tým nechat, ať ho naplňuje svojí cestou. V poslední fázi je rozhodující mít definované role a jejich kompetence. Předat je na klíčové lidi a zabývat se rozvojem jednotlivých nositelů, tak aby je zvládli co nejlépe.

Díky těmto krokům si uvolníte ruce a skutečně se stanete stratégem a vizionářem vlastní firmy. To zní dobře, nemyslíte? 

Ať se vám daří

Libor

Zadejte svůj e-mail a získejte e-book

Vaše osobní údaje (jméno a e-mailová adresa) jsou v bezpečí. Budou zpracovány podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy. Stisknutím tlačítka dáváte souhlas s tímto zpracováním potřebným pro zaslání e-booku a dalších e-mailů od Školícího centra Jana Laibla, které se budou týkat obchodních tipů a osobního rozvoje. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém zaslaném e-mailu.